Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

 

DENETİM KURULU 

__________

Denetim Kurulu, Mütevelli Kurulu adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Kurulu’nca kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (2) kişiden oluşur. Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetleme Kurulu yılda iki kez, vakfın iyi çalıştırılıp çalıştırılmadığını ve sahip olduğu kıymetlerin iyi muhafaza edilip edilmediğini denetler ve raporlar halinde Mütevelli Kurulu’na verilmek üzere Yönetim Kuruluna gönderilir.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları, yeminli müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

orgn ema 1

 

Murat KOÇ

Yeminli Mali Müşavir / Doktor

1976 yılında Elazığ’da doğan Murat KOÇ, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu ve ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe-Finansman bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Meslek yaşamına 2000 yılında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak başlamış, 2010 yılında İzmir Kalkınma Ajansı'nda İç Denetçi olarak devam etmiştir. 2013 yılında memuriyetten ayrılarak Grant Thornton Turkey’de Kıdemli Vergi Müdürü olarak çalışmış olup, 2015 yılında bu görevinden ayrılarak (VDD) Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ortakları arasına katılarak Yeminli Mali Müşavir sıfatıyla çalışmaya başlamıştır.

2011 yılında Yeminli Mali Müşavirlik unvanını almış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş olan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı ile Kamu Gözetim Kurumu tarafından verilen Bağımsız Denetçi unvanına ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilmiş olan Kamu İç Denetçi sertifikasına sahiptir. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.