Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

b mesaj

 

 

 

Biz KOMSAV olarak hem bugün hem de gelecek için yüksek kaliteli, bilgili ve araştırmacı insanlar yetiştirme, kompozit teknolojisinin yaygın ve üstün kullanım alanlarını ülkemize kazandırma ve kompozit sektöründe dünyanın başlıca ülkelerinden olma hedefindeyiz. İlkemiz, topluma ve ülkeye hizmet sağlamak ve refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Kendimizi topluma karşı sorumlu hissettiğimiz için yalnızca sanayi alanında değil; eğitim,çevre, sağlık ve kültürel alanlarda da gelişmeye ve yenilenmeye önem veriyoruz.