Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

vizyon misyon

 

 

 

 Misyon & Misyon

 

 

Ekonomik zafer savaşında mağlup olmadıysak bir sebebi var. Türk Ekonomisine her gün daha fazla değer katmak ve Kompozit sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak için çıktığımız bu yolda eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle doğru stratejileri kuruyor ve kendi işletmelerimizin yürüdüğü başarılı yollara yaraşır sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Bir vakfa hizmet etmenin, bir değer üretmenin bizi birleştirdiği noktada aramızdaki bağları sıkılaştırarak işletmelerimizin uzun vadede daha güçlü ortaklıklara imza atacağını biliyor ve bunun yaratacağı sinerjiye inanıyoruz. 

 

 

MİSYONUMUZ

__________

 

 Kompozit Sanayicileri Araşatırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın misyonu; endüstrideki sanayicileri, teknisyenleri ve bilimsel kuruluşları bir çatı altında toplayarak sinerji yaratmak, kompozitin ekonomimizdeki konumunu belirleyici ortak hedefler saptamak, kompozitlerin üretim ve kullanımı konusunda endüstriyel tasarım, kimyevi geliştirme ve yeni kullanım alanları yaratılması için gerekli çalışmalar yapmak,bu amaçla mesleki eğitim ve işbaşı teknik eğitimini teşvik ve desteklemek, yerli ve yabancı bilim adamlarının bu konudaki çalışmalarına destek vermek, çalışmalardan elde edilecek verileri projeler halinde kompozit sanayinin ihtiyaçlarına sunmak, sektörde rekabet yaratmak, paylaşım anlayışını ve fırsatları geliştirmek ve çoğaltmak, mesleki dayanışmayı arttırmak, sektörde yalnız olmadığımızın bilinci ile uluslararası örgütlerle iletişim ve işbirliği geliştirmek, panel, sempozyum ve konferanslara aktif katılım içinde olmak, kompozit sanayicileri arasında dayanışma oluşturarak sektörü ilgilendiren mevzuat ve kalkınma planları konusunda sektörün görüş, öneri ve dileklerini yetkili mercilere ulaştırmak, duyurmak, izlemek ve sektörde yüksek ahlak kurallarını oluşturmak için gerekli önlemleri almaktır.

 

VİZYONUMUZ

__________

 

Sanayileşmiş birçok ülkede yaygın uygulama alanına sahip ve yaratıcılığa çok elverişli bir madde olan kompozit malzeme konusunda ülkemizde yeterli bilinçlenme yoktur. Plastik nasıl 20.Yüzyılda dünyanın vazgeçilmez stratejik maddesi haline gelmişse, yaratıcılıkla sınırsız alanlarda kullanım imkânı bulabilecek kompozit malzemenin de 21. Yüzyılın vazgeçilmez stratejik maddelerinden biri olacağı değerlendirilmektedir. Türk ekonomisi için de önemli bir değer haline gelebilecek kompozit kullanımının hayatın her alanında yaygınlaştırılması amacı ile hükümet, yerel yöneticiler, sanayiciler, bilimsel kuruluşlar ve nihai kullanıcılar nezdinde tanıtım, bilgilendirme, talep yaratma, standardizasyon ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, bu alanda teknisyen ve uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ham maddesi petrol olan kompozitin üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yurtdışında yatırım ve stratejik ortaklıklar konusunda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.