Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

vizyon misyon

                                                    Biz Kimiz?

 

Kompozit Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve
Eğitim Vakfı Amacı

_______________

 

VAKFIN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 

 • Türk Kompozit Sanayicilerinin küresel oyuncular haline gelebilmeleri için;
 • Eğitim araştırma ve incelemeler yapmak bu konuda doğrudan veya Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler ile işbirliği içinde mesleki okullar,  bölümler ya da eğitim kurumları açmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın olumlu görüşünü almak koşuluyla işbaşı eğitim kurumları kurmak ve buralarda yetişecek, teknik eleman ve nitelikli işçi/ustalara yasalar uyarınca diploma veya sertifika vermek,
 • Kompozit konusunda kamuoyunu ve resmi kurumları bilgilendirmek üzere, seminer, konferans, sempozyum, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 • Uluslararası bilimsel araştırma, geliştirme, dokümantasyon ve raporlama yaparak, dünya ülkeleri ile Türkiye arasında bilgi bankası oluşturmak ve bilgi transferi yapmak,
 • Kalite standartlarını oluşturmak ve korumak üzere çalışmalar yapmak,
 • Uluslararası üniversiteler ve enstitüler ile beraber Ar-Ge çalışmaları yürütmek ve projeler geliştirmek, periyodik aralıklarla bülten yayınlamak,
 • Üniversitelerde belirlenecek teknik konularda araştırma yapılması için teşvikler vermek, talepler doğrultusunda bu üniversitelerde cam elyaf takviyeli plastikler konusunda ders ve seminerler düzenlemek, lisans ve lisansüstü bursları sağlamak,
 • Kompozit sanayii ile ilgili BMC, SMC ve benzeri tekniklerin geliştirilmesi hakkında çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Meslek sorunlarına ve ortak konulara çözüm getirecek çalışmalar yapmak, saptanan öneri ve dilekleri özel ve kamu kuruluşlarına aktararak, başarılı sonuçlar sağlayacak biçimde izlemek,
 • Sektör çalışmalarında verimlilik ve etkinliği arttıracak, maliyeti düşürüp emeği değerlendirecek, standardizasyonu sağlayacak pratik ve teorik çalışmalarda bulunmak,
 • Sektör işlemlerinde çalışan işçilerin teknik ve insancıl niteliklerini geliştirmek için eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,
 • Maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitimlerini sürdüremeyecek olan başarılı öğrencilere mesleki ve teknik konularda ve her düzeyde yurtiçi ve yurtdışı “Teknik Eğitim Bursu” vermek,
 • Gerek Kompozit sektöründe gerekse diğer ilgili sektörlerde faaliyet gösteren bireysel ve kurumsal düzeyde firmaların vakıf bünyesinde bir araya gelmesini sağlayarak, bu taraflar arasında ticaretin teşvik edilmesi suretiyle Türk Kompozit Sanayii’nin gelişmesine katkıda bulunmaktır.